Ексклузивно: Експерт предупреждава, че предложенията на СЗО могат да лишат държавите от техния суверенитет и да създадат тоталитарна държава в световен мащаб

В интервю за изданието The Defender Франсис Бойл (Francis Boyle), доктор на юридическите науки, експерт по биологични оръжия и професор по международно право в Университета на Илинойс, заяви, че последните предложения на Световната здравна организация (СЗО) могат да нарушат международното право. Бойл призова федералните и щатските правителства на САЩ незабавно да напуснат СЗО.

Тази седмица в Женева, Швейцария, се проведоха тайни преговори за обсъждане на предложените изменения в Международните здравни правила (МЗП) на Световната здравна организация (СЗО), които се считат за задължителен инструмент на международното право.

Миналия месец се проведоха подобни преговори за изготвяне на нов договор на СЗО за борба с пандемиите.

Макар че двете теми често се смесват, предложените изменения на МЗП и предложеният договор за пандемията представляват двe отделни, но свързани предложения, които биха променили из основи способността на СЗО да реагира на „извънредни ситуации в областта на общественото здраве“ по целия свят – и, както предупреждават критиците, значително биха лишили държавите от техния суверенитет.

Според автора и изследователя Джеймс Рогуски (James Roguski) тези две предложения ще превърнат СЗО от консултативна организация в глобален ръководен орган, чиито политики ще бъдат правно обвързващи.

Те също така значително ще разширят обхвата и обсега на МЗП, ще въведат система от глобални здравни сертификати и „паспорти“ и ще позволят на СЗО да разпорежда медицински прегледи, карантини и лечения.

Рогуски заяви, че предложените документи ще дадат на СЗО власт над средствата за производство по време на обявена пандемия, ще изискат развитие на инфраструктурата на МЗП на „входните пунктове“ (например националните граници), ще пренасочат милиарди долари към „фармацевтичния индустриален комплекс за спешна болнична помощ“ и ще премахнат „зачитането на достойнството, човешките права и основните свободи на хората“.

Франсис Бойл, доктор на юридическите науки, професор по международно право в Университета на Илинойс, заяви, че предложените документи може да противоречат и на международното право.

Бойл, (автор на няколко учебника по международно право и експерт по биологични оръжия, изготвил Закона за борба с биологичните оръжия от 1989 г.), наскоро разговаря с The Defender на тема потенциалната незаконност на тези два предложени документа.

Други изтъкнати анализатори също изразиха притеснение.

Предложенията биха създали „световна тоталитарна медицинско-научна полицейска държава

По време на срещата си в Женева между 9 и 13 януари Комитетът за преглед на МЗП на СЗО работи по изготвянето на „технически препоръки към генералния директор [на СЗО] относно измененията, предложени от държавите по МЗП“, според документ на СЗО.

МЗП е приет за първи път през 2005 г., след появата на SARS-CoV-1, и влиза в сила през 2007 г. Те представляват един от само двата правно обвързващи договора, които СЗО е постигнала от създаването си през 1948 г. – другият е Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

Както вече беше съобщено от The Defender, предложената процедура на МЗП вече позволява на генералния директор на СЗО да обяви извънредна ситуация в областта на общественото здраве в която и да е държава, без съгласието на правителството на тази държава, въпреки че тя изисква двете страни първо да се опитат да постигнат споразумение.

Според същия документ на СЗО препоръките на Комитета за преглед на МЗП и на Работната група на държавите членки по измененията на Международните здравни правила (2005 г. ) (РГМЗП) ще бъдат докладвани на генералния директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) до средата на януари, в навечерието на 76-ата Световна здравна асамблея на СЗО в края на май.

Бойл заяви, че поставя под съмнение законосъобразността на горепосочените документи, позовавайки се на факта, че „предложеният договор на СЗО нарушава „Виенската конвенция за правото на договорите„, която е ратифицирана през 1969 г. и която Бойл определи като „международното право на договорите за всяка държава в света“

Бойл разясни разликата между най-новия договор за пандемии и предложенията за промени в МЗП. „Договорът на СЗО ще създаде отделна международна организация, докато предложените МЗП регламенти ще работят в контекста на СЗО, която имаме днес.“

Въпреки това той каза: „След като прочетох и двата документа, те прокарват едно и също нещо по два различни начина“. Той обясни:

„Или едното, или другото ще създаде световна тоталитарна медицинска и научна полицейска държава под контрола на Тедрос и СЗО, които по същество са прикриваща организация за Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), Тони Фаучи, Бил Гейтс, Голямите фармацевтични компании, индустрията за биологично оръжие и китайското комунистическо правителство, което плаща голяма част от сметките им.

Или ще получат регулациите, или ще получат договора, но и двете са екзистенциално опасни. Това са наистина опасни, екзистенциално опасни и коварни документи“

Бойл, който е писал много за международното право и е водил дела от името на Палестина и Босна в Международния съд, заяви пред The Defender, че „никога не е чел договори и проекти на международни организации, които да са толкова напълно тоталитарни, както регламентите на МЗП и договорът на СЗО“, като добави:

„Или едното, или другото ще създадат тоталитарна медицинска и научна полицейска държава, която ще бъде извън контрола на националните, държавните и местните органи на властта.

Както регламентите на МЗП, така и договорът на СЗО, доколкото мога да кажа от прочитането им, са специално създадени, за да заобиколят националните, държавните и местните правителствени органи, когато става въпрос за пандемии, лечението на пандемии, а също и за ваксините.“

Разговорите както за предложения договор за пандемиите, така и за предложените изменения на МЗП изглежда следват подобен график, за да бъдат представени за разглеждане по време на Световната здравна асамблея на СЗО от 21 до 30 май.

„Ясно ми е, че те подготвят както регламентите, така и договора за приемане от Световната здравна асамблея през май 2023 г.“, каза Бойл. „Такава е според мен ситуацията понастоящем.“

Според СЗО Международният преговорен орган (INB), работещ по Договора за пандемиите, ще представи „доклад за напредъка“ на заседанието през май с оглед на представянето на „окончателния резултат“ на 77-ата Световна здравна асамблея през май 2024 г.

Бойл: предложеният правно обвързващ договор за пандемиите нарушава международното право

Коментирайки Договора за пандемията, Тедрос заяви: „Уроците от пандемията не трябва да останат неизучени“. Той определи настоящата „концептуална нулева чернова“ на договора като „истинско отражение на стремежите за различна парадигма за укрепване на превенцията, готовността, реакцията и възстановяването при пандемии“.

В своя анализ на „Договора за пандемиите “ Рогуски предупреди, че той ще създаде „правно обвързваща рамкова конвенция, която ще предаде огромни допълнителни, правно обвързващи правомощия на СЗО“.

С други думи, 194-те държави членки на СЗО „ще се съгласят да предадат националния си суверенитет на СЗО“. Това ще „разшири драстично ролята на СЗО“, като включи „изцяло нова бюрокрация“ – „Конференция на страните по договора“, която ще включва не само държавите членки, но и „съответните заинтересовани неправителствени организации или индивиди“.

Тази нова бюрокрация, според Рогуски, „ще бъде овластена да анализира социалните медии, за да идентифицира дезинформацията, за да им противодейства със собствена пропаганда“.

Понастоящем СЗО си партнира с множество такива организации, като например фирмата за „проверка на факти“ NewsGuard, за тези цели.

Рогуски заяви, че договорът за пандемията ще ускори и процеса на одобрение на лекарства и инжекционни материали, ще осигури подкрепа за gain-of-function research (медицинско изследване фокусирано над генното модифициране на организми чрез което могат да се подобрят биологичните функции на генните продукти като РНК или протеини), ще разработи „Глобален механизъм за преглед“ за надзор на националните здравни системи, ще приложи концепцията „Едно здраве“ и ще увеличи финансирането на така наречените „настолни упражнения“ или „симулации“.

Едно здраве„, рожба на СЗО, се описва като „интегриран, обединяващ подход за балансиране и оптимизиране на здравето на хората, животните и околната среда“, който „мобилизира множество сектори, дисциплини и общности“ и „е особено важен за предотвратяване, прогнозиране, откриване и реагиране към глобални заплахи за здравето като пандемията Ковид-19

На свой ред „настолните упражнения“ и „симулациите“ като „Събитие 201“ бяха забележително прозорливи при „предсказването“ на епидемиите от Ковид-19 и маймунска едра шарка, преди те действително да се случат.

Рогуски заяви, че договорът за пандемиите ще осигури структура за пренасочване на огромни суми пари „чрез съмнителен капитализъм към корпорации, които печелят от обявяването на извънредни ситуации в областта на общественото здраве с международна значимост“ („пандемии“) и „всяването на страх, което естествено следва обявяването на такива извънредни ситуации“.

Бойл предупреди, че договорът и предложените разпоредби за МЗП отиват още по-далеч. „СЗО, която е гнила, корумпирана, престъпна, подла организация, ще може да издава заповеди, които ще се отнасят до вашия лекар от първичната медицинска помощ за това как трябва да бъдете лекувани в случай, че те обявят пандемия.“

Освен това, каза Бойл, договорът за пандемията ще се различава от много други международни споразумения с това, че ще влезе в сила незабавно. Той заяви пред The Defender:

„Ако прочетете Договора на СЗО, в самия му край съвсем ясно се казва, че той ще влезе в сила незабавно след подписването му.

Това нарушава нормалните процедури за ратификация на международни договори съгласно Виенската конвенция за правото на договорите, а също и съгласно Конституцията на Съединените щати, която изисква Сенатът на Съединените щати да даде своя съвет и съгласие за условията на договора с две трети от гласовете.“

Действително, член 32 от предложения договор относно „временното му прилагане“ гласи:

“ [договорът] може да се прилага временно от страна, която е съгласна с временното му прилагане, като уведоми писмено за това Депозитаря в момента на подписване или депозиране на своя документ за ратификация, приемане, одобрение, официално потвърждение или присъединяване.

Такова временно прилагане влиза в сила от датата на получаване на уведомлението от генералния секретар на Организацията на обединените нации.“

„Който и да е изготвил този проект, е знаел точно какво прави, за да влезе в сила веднага след подписването му“, каза Бойл. „Ако приемем, че Световната здравна асамблея приеме договора през май, Байдън може просто да нареди на Фаучи или който и да е негов представител там да подпише договора и той веднага ще влезе в сила на временна основа“, добави той.

„В моите обширни проучвания на международни договори, да не говорим за договорите за създаване на международни организации, не знам за нито един, в който да има подобна разпоредба“, каза Бойл. „Това е напълно коварно.“

Прочетете цялата статия в The Defender

Suggest a correction

Подобни статии