EPA не е оценила безопасността на пестицидите в нашийници против бълхи и кърлежи, свързани с  над 3000 смъртни случая на домашни любимци

EPA не е оценила безопасността на пестицидите в нашийници против бълхи и кърлежи, свързани с над 3000 смъртни случая на домашни любимци

Службата на главния инспектор на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ публикува доклад, в който се посочва, че агенцията не е извършила надлежен преглед на безопасността на два пестицида – флуметрин и имидаклоприд, използвани в нашийници против бълхи и кърлежи Seresto. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) не е извършила…