Обществена стая

Общността е мястото, където можете да се свържете със сродни души и да сте част от тези, които определят бъдещето на нашето общество в Европа. Тук ще намерите застъпниците, хората, които променят ситуацията, и тези, които са запалени по създаването на по-добро бъдеще за нашите деца.