| |

Писмо от Индия: Спрете тиранията на Световната здравна организация по отношение на „готовността за пандемия“

Глобалното споразумение за готовност за пандемии (т.нар. „пандемичен договор“), което понастоящем се въвежда от Световната здравна организация (СЗО), ще проправи пътя към „фашистки подход към управлението на обществото“. Бенефициенти ще бъдат безскрупулни корпорации и инвеститори, на които реакцията на Ковид-19 послужи добре. Това ще доведе до загуба на човешките права и индивидуалната свобода.

Така казва д-р Дейвид Бел, лекар по клинично и обществено здраве с докторска степен по здраве на населението и бивш научен и медицински служител на СЗО. Договорът представлява ужасяващо заграбване на властта, което, ако успее, ще даде на СЗО централна ръководна роля и монополна власт в глобалното управление на здравеопазването.

В сегашния си вид договорът ще предостави на СЗО правомощието да разпорежда мерки, включително значителни финансови вноски от страна на отделните държави, блокиране на достъпа, ограничения на пътуванията, принудителни медицински прегледи и задължителни ваксинации по време на извънредна ситуация в областта на общественото здраве, която тя сама обявява.

СЗО ще има изключителни и широки правомощия да обявява извънредни ситуации в областта на общественото здраве с международно значение (PHEIC) за всяка потенциална или реална заплаха за обширни райони, независимо дали тези заплахи са свързани с биологични, климатични или екологични фактори. И тя ще прави това без подходящи доказателства и ще решава единствено мерките и медицинските вещества да бъдат налагани на населението без информирано съгласие.

Правомощията ѝ ще включват и официална цензура на информацията, включително на свободното слово – мнения, противопоставящи се на официалния разказ, излаган от СЗО – и тя няма да се отчита пред нито един национален парламент, нито ще бъде ограничавана от някакви конституционни гаранции.

Група изтъкнати юристи, лекари и загрижени граждани са изпратили писмо до индийския министър-председател Нарендра Моди и министъра на здравеопазването и семейните грижи Шри Мансух Л Мандавия, в което ги призовават да отхвърлят глобалния пандемичен договор на СЗО. Подписалите са изброени в края на тази статия, а писмото от 10 страници може да бъде намерено в пълен текст с всички съответни връзки и препратки на уебсайта Awaken India: Договор на СЗО за пандемията Ultra Vires of the Constitution).

На 1 февруари 2023 г. СЗО публикува нулев проект на КД на СЗО (този „пандемичен договор“ вече е официално известен като „споразумение“) с 38 члена, а впоследствие, на 2 юни 2023 г. – друг проект с 41 члена. Споразумението бележи фундаментална промяна в начина, по който СЗО ще функционира. То се стреми тайно, при закрити врати, да предостави широки правомощия на своя генерален директор.

Подписалите споразумението ясно посочват, че съгласно предложеното споразумение СЗО може по свое усмотрение да обяви пандемия, да обяви PHEIC и след това да поеме правомощията на националните правителства да задържат граждани, да ограничават пътуванията им, да изискват от тях да имат паспорти за ваксини (принудително тестване и ваксиниране) и да увеличат цензурата в социалните медии. Споразумението също така ще действа като „рамкова конвенция“, която е в ход, година след година, за неопределено време. То улеснява диктаторската роля на СЗО, тъй като тя се стреми да придобие неограничена власт.

Два инструмента – самото споразумение и измененията на Международните здравни правила (МЗП) от 2005 г. – са предназначени да действат паралелно, за да предоставят драконовски правомощия на СЗО. И двата текста водят до безвъзвратно прехвърляне на СЗО на правомощието да застрашава свободата на здравеопазването, като по този начин представляват основна заплаха за националната, медицинската и телесната автономия.

В писмото си авторите посочват, че СЗО е външен, неизбран орган, който не може и не трябва да бъде назначен на такава диктаторска позиция. По време на събитието Ковид-19 ролята на СЗО за улесняване на медицинската тирания беше ясно видима.

Тя се застъпи за насилственото блокиране, което унищожи поминъка на милиони хора в Индия и по целия свят и предизвика рязко нарастване на проблемите с психичното здраве. Тя затвори училища, като върна назад образованието на едно поколение. Тя популяризираше непълно тествани и неодобрени ваксини по силата на EUA (Разрешение за спешна употреба), които въпреки твърденията за „безопасност и ефективност“ нямаха нищо общо с това и предизвикаха рязко нарастване на сърдечните и мозъчните заболявания, предизвикани от шиповия протеина.

Ако бъде приет на 77-ата Световна здравна асамблея през май 2024 г. с обикновено мнозинство, „пандемичният договор“ ще влезе в сила в рамките на 12 месеца за всички държави, освен ако някоя държава не подаде проактивни откази или резерви в рамките на 10-месечен период.

В писмото до министър-председателя и министъра на здравеопазването се посочва, че споразумението и тези, които го прокарват, са:

„Явно нарушава основните права на гражданите на Индия и следователно е Ultra Vires на индийската конституция. Със самото си намерение те отменят основното право на телесна автономия и неприкосновеност чрез задължителни медицински процедури, принуда и други грубо незаконни действия.“

В писмото се допълва: „В писмото се посочва, че в България има много случаи на нарушаване на правата на човека:

„Това е спиращо дъха и ужасяващо посегателство върху основните граждански свободи. Трябва да се разбере като фундаментално, че отричането на телесната цялост на всяко човешко същество означава загуба на всички човешки права.“

За да изтъкне своята гледна точка, писмото се позовава на Нюрнбергския кодекс (1947 г.), като заявява:

„Съгласието на човешкия субект е абсолютно необходимо. Международният пакт за граждански и политически права възобновява тази забрана срещу непреднамерените експерименти в текста си от 1966 г., който гласи: никой не може да бъде подлаган без негово съгласие на медицински или научен експеримент.“

Той се позовава и на Женевската декларация за лекарите (1948 г.):

„Ще уважавам автономията и достойнството на моя пациент. Няма да използвам медицинските си познания, за да нарушавам правата на човека и гражданските свободи, дори и под принуда. Ще запазя абсолютното уважение към човешкия живот от момента на зачеването. Ще считам здравето на моя пациент за своя първа грижа.“

Подписалите се отбелязват, че няма друга алтернатива, освен да се изхвърли СЗО от националния живот, и умоляват министър-председателя и министъра на здравеопазването да предприемат действия за защита на суверенитета на Индия и правата на всеки гражданин.

Те добавят, че неизбрани, безотговорни и до голяма степен неизвестни делегати от 194 държави се срещат в Женева по време на заседанията на Световната здравна асамблея, както направиха през 2022 г., когато приеха изменения на МЗП. Процесът е изпълнен с тайнственост, автокрация и предстояща тирания, откровено лишен от какъвто и да е прозрачен, демократичен процес.

Тези делегати на страните не са избрани и не представляват народа на своята страна. Подписалите питат:

„Как те могат да водят преговори от името на нациите, да не говорим за международен/глобален здравен регламент, задължителен за 194 държави?“

Ако „глобалният договор за пандемиите“ бъде прокаран, може да станем свидетели на вечни блокирания. В същото време корпоративните интереси ще доминират. Пандемиите ще станат самоподдържащи се, като създадат бюрокрация, чието съществуване ще зависи от тях.

Хората ще са оставени на милостта на полицията и бюрократите, които няма да подлежат на никакво наказание за действия, извършени „добросъвестно“. Тези действия биха могли да се изразяват в задължителни медицински процедури, принудително влизане в помещения, принудителна изолация и карантина.

Достатъчно лошо беше през 2020 г., когато цялата сила на държавата беше изправена срещу обществеността, особено срещу онези, които не бяха съгласни с политиките на Ковид, но представете си злоупотребата с власт, която може да се случи, ако СЗО придобие правомощията, към които се стреми.

Семената на тоталитаризма бяха ясно видими, като Антъни Фаучи заяви, че той е „науката“, бившият премиер на Нова Зеландия Джасинда Арден обяви правителството за „единствен източник на истината“, а компаниите за социални медии работеха ръка за ръка с дълбоката държава, за да цензурират и деплатформират видни личности и световноизвестни учени, които поставяха под въпрос официалния разказ.

Станахме свидетели на преустановяване на основни граждански свободи със заплаха от държавно насилие, което често водеше до малтретиране на граждани от де факто паравоенни полицейски сили за нарушаване на „пандемични правила“, които нямаха научна основа.

Правителствата декларираха, че „следват науката“, но видяхме завишени данни за броя на смъртните случаи, манипулирани данни и измамно използване на RT-PCR тестове, за да се създаде представа за смъртоносна пандемия в съзнанието на обществеността. Читателите могат да се запознаят с онлайн статията Stay Home, Save Lives: В нея се дава информация за различните измами, които помогнаха да се всее страх сред населението на света през 2020 г.

СЗО също така предостави погрешна прогноза за смъртността. Преувеличението предизвика паника сред населението – част от внимателно организирана „пандемия от страх“ – и проправи пътя за блокиране на достъпа и масово използване на ваксини, продавани на населението въз основа на неверни твърдения. Синтетичният белтък „шип“, съдържащ се във ваксините, е довел до съсирване на кръвта, кървене, сърдечни проблеми и съсирване на кръвта в мозъка, както и до невродегенеративни проблеми. И това, което наблюдаваме в много страни след въвеждането на ваксините, е значителна свръхсмъртност, за която медиите мълчат.

Освен това СЗО работи в рамките на биофармацевтичен комплекс, сложен синдикат, който се е формирал с течение на времето и който ръководи световните здравни политики. Този комплекс включва здравните агенции на националните правителства, включително на Индия, САЩ и Обединеното кралство, Световния икономически форум, фондация „Гейтс“, „Welcome Group“ и големи фармацевтични компании. Договореностите между тези организации за „въртящи се врати“ са довели до регулаторно завладяване.

Изследователят и активист Йохан Тенгра от движениетоПробуди се Индия“ проведе двугодишно разследване на начина, по който това се случва в Индия. Чрез изследването си той разкрива картела на милиардерите, които контролират индийската работна група Ковид-19. Тенгра изброи не само имената на участниците в тази работна група, но и подробно описа как те са финансово свързани с фармацевтично-ваксиналната индустрия.

Работната група е отговорна за агресивното налагане на блокиране, задължителните изисквания за маски, принудителното тестване на асимптоматични хора, отпадането на ивермектина от националния протокол, потулването на нежеланите реакции при ваксините и много други.

Тенгра също така разкрива как видни индийски личности от сферата на общественото здраве, които редовно се появяват в медиите и по телевизията, са свързани с фондация „Гейтс“, фондация „Рокфелер“, тръст „Welcome“, USAID, Световната банка и други аспекти на глобалната дълбока държава.

Имаме пълното право да се притесняваме от „пандемичния договор“, оформен от могъщи интереси, заложени в затварянето на икономики (вж. онлайн статията Systemic Collapse and Pandemic Simulation на Фабио Виги), задължителни програми за ваксинация и цифрово наблюдение, които са твърде склонни да отнемат основните ни права в името на собствената си изгода.

В писмото до министър-председателя и министъра на здравеопазването на Индия ясно се посочва, че огромният конфликт на интереси на СЗО трябва да я дисквалифицира от всякаква роля в световното здравеопазване.

Подписали:

Д-р Джейкъб Пулиел, Делхи, MD, MRCP, MPhil, педиатър и гостуващ международен преподавател

Прашант Бхушан, Ню Делхи, старши адвокат, Върховен съд на Индия

Колин Гонсалвес, Ню Делхи, старши адвокат, Върховен съд на Индия

Нилеш Ойха, Мумбай, председател на Индийската адвокатска колегия, адвокат на Върховния съд на Бомбай и Върховния съд на Индия, активист за правата на човека

Автор Д-р Амитав Банерджи, Пуна, доктор по медицина, бивш епидемиолог в индийските въоръжени сили

Д-р Асим Малхотра, Лондон (чуждестранен гражданин на Индия), MBChB, MRCP. Консултант кардиолог

Aruna Rodrigues, Mhow, водеща вносителка на петицията: Член на Върховния съд и член на Iridescent Blue Fish (IBF)

Д-р Донти Нарасимха Реди, Хайдерабад, експерт по обществена политика и участник в кампании

Д-р Мега Консул, Гуруграм, педиатрия, старши консултант, неонатолог

Д-р Правин Чордия, Пуна, доктор по медицина, хирург

Д-р Лалиткумар Ананде, Мумбай, MBBS, PG диплома за клинични изследвания

Д-р Виджай Рагхава, Бангалор, MBBS Д-р Веена Рагхава, Бангалор, MBBS, DA

Д-р Кулдип Кумар, Харидвар, MBBS MS (ОБЩА ХИРУРГИЯ) Д-р Правеен Саксена, Хайдерабад, рентгенолог и клиничен металоксиколог, MBBS, DMRD Osmania

Д-р Biswaroop Roy Chowdhury, Фаридабад, доктор по медицина (диабет)

Д-р Гаутам Дас, Калкута, MBBS, общопрактикуващ лекар

Сарасвати Кавула, Хайдерабад, режисьор на документални филми и журналист на свободна практика, Движение „Пробудете Индия“

Бхаскаран Раман, Мумбай, професор в катедрата по компютърни науки и инженерство. Индийски технологичен институт в Бомбай, адвокат

Ишварлал С. Агарвал, Мумбай Адвокат

Танвир Низам, Мумбай

Д-р Сюзън Радж, Чатисграх, бакалавър по медицина, магистър по здравни грижи, доктор по хуманитарни науки, специалист по поведение

Джаганатх Чатерджи, Бхубанешвар, социален активист

Д-р Абхай Чеда, Мумбай, BHMS, CCAH, FCAH

Д-р Гаятри Пандитрао, Пуна, лекар хомеопат, BHMS, PGDEMS

Д-р Рашми Менон, Мумбай, BHMS, ChT

Росама Томас, Пала, Котаям, Керала, журналист на свободна практика

Амбар Коири, Мумбай, Движение за събуждане на Индия

Д-р Г. Према, Тамил Наду, класически хомеопат, Aasil Health Care

Д-р С. Г. Вомбаткере, Мисуру, адвокат, активист по правата на човека

Ананд Сингх Бахрават, Индор, адвокат във Върховния съд на Индор

Виджай Курле, Мумбай

Адвокат Л Шунондо Чакдирамани, Индор, Върховен съд на Индор

Тази статия е публикувана първоначално от Global Research

Suggest a correction

Подобни статии