| | | | |

Големият скандал: PCR тестовете не отговарят на стандартите

Източник: Шведски Epoch Times, 13 март 2024 г.; Маргарета Сканзе


През 2020 г. СЗО обявява глобална пандемия. За доказване на заразяването с Ковид-19 са използвани PCR тестове. През 2021 г. Шведската агенция за обществено здраве предупреждава срещу PCR тестовете, тъй като те не могат да определят дали болестта е заразна или не. Въпреки това те се превърнаха в крайъгълен камък на определението за пандемия. Дали не сме били измамени както от политическа, така и от медицинска гледна точка, пише бившият продуцент на СР Маргарета Сканзе.На 11 март 2020 г. СЗО обяви епидемията от SARS-CoV-2 (Ковид-19) за глобална пандемия. Определението на СЗО за пандемия се основава на изключително заразно заболяване с международно разпространение. Преди това имаше допълнителен критерий, а именно болестта да причинява висока смъртност. Според новото определение обикновеният сезонен грип може да се определи като пандемия, при условие че е силно заразен.

За доказване на инфекция с Ковид-19 се използват PCR тестове. PCR (полимеразна верижна реакция) включва размножаване на събрания генетичен материал с цел неговото измерване. Методът е създаден от носителя на Нобелова награда за химия Кари Мълис. В няколко интервюта обаче той заявява, че методът е предназначен за изследователски цели и не може да се използва за откриване на текуща инфекция. Размножаването на тестовия материал в продължение на 25 цикъла може да „открие всичко у всекиго“, тъй като тестът не прави разлика между мъртви и инфекциозни вирусни частици.

Въпреки изявлението на г-н Мълис, през януари 2020 г. PCR тестовете бяха приети от СЗО като „златен стандарт“ за откриване на инфекция с Ковид-19. Нещо повече, тестовете се провеждат при нива, значително надвишаващи 25 цикъла, което води до 97% фалшиво положителни резултати.

Научната основа за препоръката на СЗО за PCR тестове като „златен стандарт“ за откриване на инфекция с Ковид-19 е докладът на Corman-Drosten. Той е публикуван от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) на 22 януари 2020 г. в седмичното онлайн списание Eurosurveillance. Това става само месец след първия съобщен случай в Китай.

Докладът е бил представен само един ден преди публикуването, което означава, че не е бил рецензиран от други експерти в същата област на изследване. По инициатива на международен комитет от 22 известни учени беше извършена такава рецензия ex post facto. Те откриха десет сериозни и решаващи грешки, толкова сериозни, че нарекоха доклада „научна глупост“. Те също така посочиха, че Eurosurveillance не е разкрила, че няколко от авторите на доклада Corman-Drosten са имали финансови интереси в PCR тестовете. Двадесет и двамата учени се обърнаха към редакционната колегия на Eurosurveillance с молба да оттегли доклада. Това искане беше отхвърлено. Редакционната колегия включваше трима шведски изследователи: Йохан Гизеке от Каролинския институт, Магнус Боман от KTH и Карл Екдал от ECDC.

На 21 юли 2020 г. Шведската агенция за обществено здраве (FHM) публикува насоки за регионите на Швеция относно критериите за оценка на свободата от инфекция в случай на Ковид-19. (Номер на статията 20110.) Ръководството е актуализирано на 30 ноември 2020 г. Първоначално FHM заявява следното: „За да се гарантира, че заболяването ще бъде пренесено на територията на страната, трябва да се спазват следните критерии:

„Техниката на PCR, използвана в тестовете за откриване на вируси, не може да прави разлика между вируси, способни да инфектират клетките, и вируси, обезвредени от имунната система, и следователно не може да се използва за определяне дали някой е инфекциозен или не.“

Защо служителите на FHM не са протестирали, когато представителите на правителството са ги прегазили?

Противно на ясно заявеното от FHM отхвърляне на PCR тестовете като метод за определяне на инфекцията с Ковид-19, шведското правителство реши да използва парите на данъкоплатците, за да подкрепи широкомащабни PCR тестове. Правителството се споразумя с общините и регионите на Швеция (SKR) да компенсира финансово регионите за всеки извършен PCR тест. През 2020 г. и 2021 г. регионите получиха по 1500 шведски крони за всеки извършен тест. На 1 януари 2022 г. вноската беше намалена на 1100 шведски крони за всеки тест, а на 1 януари 2023 г. правителството оттегли компенсацията. Според индивидуалните статистически данни на FHM броят на PCR тестовете, извършени от 1 март 2020 г. насам, е от порядъка на 17 милиона. Тези тестове са стрували на шведските данъкоплатци около 26 милиарда шведски крони. Това съответства на годишния бюджет на три региона с нормален размер, включително окръжния транспорт.

PCR тестовете са в основата на определянето на Ковид-19 като пандемия. Ако обаче се окаже вярно, че PCR тестовете са неподходящи като метод за откриване на инфекция с Ковид-19, цялата история на инфекциозната и опасна пандемия се разпада. Точно за това предупреди FHM в своите указания от 21 юли 2020 г., но шведското правителство не се вслуша в FHM и последва диктата на СЗО. Това е още по-забележително, тъй като на пресконференциите, излъчвани по SVT, представителите на правителството постоянно повтаряха, че разчитат на FHM и че всички ограничения и мерки се основават на експертизата на FHM. Най-силно засегнати са най-възрастните граждани, „слабите и немощните“, за които се казва, че са особено загрижени.

Съществуват много въпроси. Защо редакцията на Eurosurveillance не се вслуша в отправените критики? Защо погрешната статия беше оставена да се публикува? Защо служителите на FHM не протестираха, когато представителите на правителството ги прегазиха? Защо здравните специалисти в регионите не последваха указанията на FHM? Дали заради щедрите субсидии, изплащани от правителството и финансирани от данъкоплатците? Крайно време е да се наруши мълчанието за това, което трябва да се разглежда като най-голямата медицинска и политическа измама в човешката история.

Маргарета Сканце
Пенсиониран продуцент
Шведско радио

Suggest a correction

Подобни статии