| | | |

Ваксините срещу RSV на GSK и Pfizer за бременни жени повишават риска от преждевременно раждане – GSK прекратява изпитванията си, но FDA одобрява инжекциите на Pfizer

GSK спира разработването на ваксина за бременни жени за защита на новородените от синцитиален вирус (RSV), след като установява повишен риск от преждевременни раждания. Pfizer получи одобрение за своята почти идентична ваксина, след като компанията заяви, че повишеният процент на преждевременни раждания при нейните изпитвания е статистически незначителен.

В четвъртък GSK предостави повече подробности за клиничните изпитвания на своята ваксина срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) при майките. Компанията прекрати изпитванията и спря разработването на ваксината през февруари 2022 г., след като установи повишен риск от преждевременно раждане сред ваксинираните майки.

Подробностите, публикувани в рецензирана статия в New England Journal of Medicine (NEJM), се появиха, след като GSK предварително съобщи за повишения риск и последвалото прекратяване на изпитванията на регулаторните органи, инвеститорите на GSK и в пресата.

Според статията в NEJM GSK не е успяла да определи механизма, по който ваксината е предизвикала преждевременните раждания. Компанията обаче не е могла да идентифицира и други причини, освен изследваната ваксина.

Въпреки че GSK прекратява изпитванията си поради сигнала за безопасност на преждевременните раждания, през 2023 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобрява ваксината срещу RSV на Pfizer за бременни жени, – въпреки че Pfizer също съобщава за повишени нива на преждевременни раждания сред ваксинираните жени по време на клиничните изпитвания на ваксината Abrysvo.

Pfizer заяви, че процентът на преждевременните раждания по време на изпитванията на Abrysvo не е бил статистически значим. Въпреки това Агенцията за контрол на храните и лекарствата ограничи одобрението на ваксината за жени през 32-36-та седмица от бременността.

Авторите на редакционната статия, придружаваща статията в NEJM, отбелязват, че въпреки че одобрената от FDA майчина RSV ваксина на Pfizer е двувалентна, а RSVPreF3-Mat на GSK е моновалентна, „ваксините са сходни в останалите отношения.“

Те също така твърдят, че RSV „представлява значителна тежест“ за здравето на бебетата и че при разглеждането на въпроса за ваксинацията на майките трябва внимателно да се претеглят рисковете и ползите.

Д-р Дейвид Хийли, експерт по безопасност на лекарствата, заяви пред The Defender, че според него повечето хора не са наясно колко сериозно е преждевременното раждане както за бебетата, така и за майките.

Хийли каза: „В момента, в който се появят тези хора, те трябва да се справят с проблемa.“

„То води до по-кратка продължителност на живота, хипертония, исхемична болест на сърцето, диабет тип 1 и 2, липидни нарушения и хронично бъбречно заболяване. Всяка майка, която прави своите проучвания – а жените, които раждат, правят повече проучвания от всяка друга група хора на планетата – ще открие това и ще бъде много притеснена.“

Хийли каза, че в допълнение към рисковете за бебето „ваксината увеличава рисковете и за майката – има повишен риск от хипертония при идентичната ваксина [Abrysvo] на [GSK] и Pfizer“, каза той.

„Повишената хипертония по време на бременност, особено прееклампсията, има дългосрочни последици за здравето на майката – по-скоро като проблемите с преждевременното раждане на бебето“, добави Хийли.

RSV е често срещан респираторен вирус, който обикновено причинява леки симптоми, подобни на простуда, но в редки случаи може да доведе до хоспитализация и смърт при бебета и възрастни хора. До 2-годишна възраст 97 % от всички бебета са заразени с вируса RSV, което дава частичен имунитет, правещ всички последващи епизоди по-малко тежки.

Акушерката и медицинска сестра Мери Лу Сингълтън заяви пред The Defender:

„Като майка и лекар, който се грижи за децата, съм имала много плашещи преживявания с RSV. На всеки няколко години вирусът преминава през децата в моя град и в тези лоши RSV години поне няколко от бебетата и малките деца в моята практика са хоспитализирани с тежки случаи на RSV. Не съм безразлична към RSV.

„Недоносеността крие по-големи краткосрочни и дългосрочни рискове за децата, отколкото RSV.“

Сингълтън каза, че раждането между 32 и 36,5 гестационна седмица има негативни последици за цял живот. Тези бебета са значително по-склонни да умрат през първата година от живота си от смъртност по всички причини – „включително RSV, за който те ще бъдат само частично защитени според резултатите от проучването на ваксината“, каза тя.

Недоносените бебета също така е по-вероятно да имат затруднения в обучението и поведенчески разстройства, които засягат не само качеството на техния живот, но и живота на членовете на техните семейства и на всички, които общуват с тях, каза Сингълтън.

„С напредването на възрастта е по-вероятно да развият сърдечни заболявания, диабет и високо кръвно налягане, отколкото хората, които са родени на термин.“

Рискът от преждевременно раждане при проучвания на GSK е с 37% по-висок сред ваксинираните майки

През ноември 2020 г. GSK стартира клинично изпитване фаза 3, за да провери безопасността и ефикасността на своята ваксина срещу заболявания на долните дихателни пътища, свързани с RSV, при бебета, родени от жени, които са получили ваксината по време на бременността.

Първоначално компанията планира да включи 10 000 бременни жени в изпитванията. Въпреки това, след като до февруари 2022 г. включва само 5 328 жени и 5 233 бебета, компанията спира изпитванията, тъй като наблюдателите откриват увеличение на броя на преждевременните раждания.

В проучването като цяло изследователите съобщават, че 6,8% от бебетата сред ваксинираните жени са родени преждевременно, в сравнение с 4,9% от тези в плацебо групата.

С други думи, на всеки 54 бебета, родени от жени, които са получили ваксината, е имало едно допълнително преждевременно раждане.

Изследването е проведено в 24 държави на шест континента, като приблизително 50 % от жените са били в държави със средни и ниски доходи, в които са регистрирани 97 % от смъртните случаи, причинени от RSV.

Изследователите разпределят на случаен принцип майките в съотношение 2:1 да получат ваксината или плацебо между 24-34 седмица от бременността. След това те проследяват 3426 бебета, чиито майки са получили ваксината, и 1711 бебета, чиито майки са получили плацебо, докато навършат 6 месеца.

През февруари 2022 г. независим комитет за наблюдение на данните докладва на GSK, че по това време е установил, че има 7,6% преждевременни раждания в групата на ваксинираните са родени преждевременно спрямо 5% в групата на плацебо.

Установеният „дисбаланс“ между двете групи продължава и след като всички майки са родили своите бебета. До края на проучването 237 от 3494-те бебета в групата с ваксина (6,8%) са родени преди 37-ата седмица в сравнение с 86 от 1739 (4,9%) в групата с плацебо.

Това означава, че рискът от преждевременно раждане сред ваксинираните жени се е увеличил с 37%.

Сред преждевременно родените бебета много преждевременни раждания (между 28 и 32 седмици) или изключително преждевременни раждания (преди 28 седмици) са настъпили при 5,5% от ваксиналната група и 2,3% в плацебо групата.

Неонаталните смъртни случаи също са били по-чести в групата с ваксината, като са настъпили при 0,4 % от бебетата в групата с ваксината (13 от 3494) и 0,2 % в групата с плацебо (3 от 1739), което също не е статистически значимо.

„Използването на статистическата значимост тук, за да се отхвърли съществуването на проблем, е статистически неграмотно. Налице е много ясно повишение на риска, което не бива да се омаловажава по този начин“, казва Хийли.

Той добави:

„В проучването на GSK 1 от 54 ваксинирани бебета е имало вероятност да роди преждевременно в сравнение с неваксинираните и дори в тези малки проучвания е имало неонатални смъртни случаи, свързани с ваксината.

„За разлика от тях няма смъртни случаи, свързани с RSV. И нямаме никакви индикации, че заразяването с RSV като бебе има дългосрочни последици за здравето – всякакви проблеми там по-скоро са свързани с друго основно състояние, което детето е имало преди RSV.

„Възможно е да има връзка с астмата, но и това е съмнително. Ключовият момент е, че 166 деца трябва да бъдат ваксинирани, за да се предотврати една тежка RSV инфекция.

„Нека го кажа така – забравете за 69% ефикасност, тази ваксина има само 0,5% ефикасност в абсолютно изражение.“

Поредната „рискована игра“ със здравето на бременните жени?

Редакционният коментар, придружаващ статията в NEJM, е написан от д-р Соня А. Расмусен и д-р Денис Джеймисън, която по-рано този месец беше назначена в консултативния комитет по ваксините към CDC и беше основен говорител, популяризиращ ваксините Ковид-19 като „безопасни и ефективни“ за бременни жени.

Отбелязвайки, че изследователите в проучването на GSK не са могли да идентифицират механизма на повишения риск от преждевременни раждания, Расмусен и Джеймисън преминаха през поредица от потенциални обяснения, несвързани със самата ваксина, които биха могли да причинят по-високите нива на преждевременни раждания във ваксиналния клон на проучването.

Те пишат, че преждевременните раждания се срещат предимно в страните с ниски и средни доходи. Проучването е проведено по време на Ковид-19, а в почти половината от случаите не са правени ултразвукови изследвания през първия триместър за определяне на възрастта на плода.

След това обаче те също така признават, че няма връзка с установените инфекции по Ковид-19 и неправилното класифициране на гестационната възраст би се случило с еднаква честота и в двете групи.

Те заключиха, че „не е известно дали сигналът за безопасност в проучването RSVPreF3-Mat е реален или е възникнал случайно.“ Все пак те признават, че резултатите са достатъчно обезпокоителни, за да оправдаят постмаркетинговото наблюдение на двувалентната ваксина – която е Abrysvo, понастоящем одобрена и продавана от Pfizer.

Те предполагат, че дори да се окаже, че има връзка между двувалентната ваксина (на Pfizer) и преждевременните раждания, „от съществено значение е да се прецени този малък риск спрямо доказаните ползи от ваксинацията срещу RSV при майките.“

Хийли стига до друго заключение, като отбелязва, че „въз основа на проучването на Novovax, това проучване и проучването на Pfizer смятам, че всяка жена, която си поставя ваксина срещу RSV, прави голяма грешка и е била лошо посъветвана.“

„Но“, каза той, „мисля, че много американски жени разбират това и повечето от тях не бързат да си я поставят.“

Сингълтън заяви, че „би било чудесно, ако разполагаме с безопасен и ефективен начин да предотвратим RSV да опустошава нашите общности на всеки три до пет години. Но ние нямаме такъв.“

Вместо това, каза тя, „имаме още една рискована игра със здравето на бременните жени и бебетата, която ще обогати още повече Голямата фармацевтична компания и ще увеличи и без това ужасно високия процент на преждевременните раждания в Съединените щати.“

Тя каза, че голям процент от децата, които се разболяват от RSV, ще трябва да бъдат хоспитализирани, но „много малък процент“ от децата с вируса ще умрат.

Сингълтън добави:

„Въпреки че RSV ме кара да треперя на всеки няколко години, когато организирам транспортирането до болницата на много болни деца, за които се грижа, не мога да препоръчам на майките да рискуват да приемат тази нова технология за инжектиране.“

„Нямаме представа за мащаба на новите проблеми, които можем да създадем с това ново лекарство, а досегашните данни показват, че рисковете не оправдават предполагаемата полза.“

Suggest a correction

Подобни статии