Договорите на CDC и FDA показват, че те са се подготвяли за огромно количество сериозни нежелани реакции месеци преди пускането в продажба на ваксините против Ковид-19

Шокиращи документи, публикувани по Закона за достъп до обществена информация разкриват договори, сключени между CDC (Американската агенция за контрол и превенция на заразни болести), FDA (Американската агенция за храните и лекарствата) и General Dynamics Information Technology на 27 август 2020 г., четири месеца ПРЕДИ ваксините против Ковид-19 да бъдат въведени сред населението.

Както можете да видите, договорът е от 27 август 2020 г., а ваксините против Ковид-19 започват да се разпространяват сред населението в средата на декември 2020 г.

Договорът показва, че CDC и FDA търсят съдействие от General Dynamics Information Technology за осигуряване на поддръжка, свързана със Системата за докладване на нежелани събития при ваксините (VAERS) за ваксините против Ковид-19.

Изключително тревожен е разделът „описание на работата“ в договора. В него се казва: „Изпълнителят трябва да приложи план за персонала и операциите, съсредоточен само върху докладите за нежелани събития, свързани с ваксини (VAE), след ваксини SARS-CoV-2. Очаква се общият брой на получените доклади в периодите на пикова активност (които не се очаква да отразяват трайна активност) да бъде 1000 доклада на ден, като до 40% от докладите ще бъдат сериозни по характер.“

И така, за да обобщим, CDC и FDA са подготвили договор 4 месеца преди пускането на ваксините и са очаквали 1000 нежелани събития на ден (7000 на седмица), като 40% от тях са били оценени като сериозни.

През март 2021 г., около три месеца и половина след като ваксините Ковид-19 бяха представени на обществеността, CDC и FDA измениха договора с General Dynamics Information Technology. С изменението се търсеше 6-месечно съдействие за справяне с натрупаното изоставане от около 115 000 доклада за нежелани събития.

Поправка по Стандартната Процедура за включване на докладваните нежелани събития при ваксините SARS-CoV-2 със задна дата до 28 февруари 2021 (приблизително 115 000) и за още 6 месеца поддръжка за изчистване на тези допълнителни случаи

Четири дни по-късно договорът отново е изменен, като от General Dynamics Information Technology се иска сега да помага за обработката на минимум 25 000 доклада за нежелани събития седмично през следващите 6 месеца.

Друг изменен договор няколко месеца по-късно, на 24 септември 2021 г., между CDC, FDA и General Dynamics Information Technology показва, че CDC и FDA вече искат от компанията да обработва минимум 13 000 допълнителни доклада за нежелани събития седмично през следващите шест месеца.

През февруари 2022 г. те отново изменят договора, като изискват от General Dynamics Information Technology да продължи да подпомага обработката на минимум 13 000 доклада за нежелани събития седмично за още шест месеца.

Не е ясно дали са подписани нови или изменени договори между CDC, FDA и General Dynamics Information Technology след този последен изменен договор на 28 февруари 2022 г.

Освен това открих, че Eagle Health Analytics е получила отделен договор от CDC и FDA с дата 8 юли 2021 г. Като част от този договор те търсят помощ за различни неща, включително медицински служители и епидемиолози за подкрепа на програмата VAERS.

В рамките на договора, на страница 5, CDC казва: „VAERS е имала рязко увеличение на съобщенията за нежелани събития в сравнение с предишни години и с други ваксини“

От декември 2020 г. до март 2023 г. в Системата за докладване на нежелани събития, свързани с ваксини против Ковид-19, са получени над 1,5 милиона съобщения за нежелани събития. Съобщенията включват малко под 35 хил. смъртни случая, почти 200 хил. хоспитализации, над 64 хил. трайни увреждания и над 1200 вродени дефекти.

Данни за Ковид-19 ваксините
Данни за всички останали ваксини досега (от 33 години) , без ваксините против Ковид-19

Данните на VAERS показват, че ваксините против Ковид-19 имат изключително голям брой съобщения за нежелани събития, включително хоспитализации, трайни увреждания, вродени дефекти и смърт, в сравнение с всички други исторически ваксини, взети заедно за 33 години.

Струва си да се отбележи, че според FDA. „Тя не получава повечето доклади за нежелани събития, които се случват в Съединените щати. Според изчисленията FDA получава доклади за около 1 до 10 процента от възникналите нежелани събития“

Първоначално публикувано в The Canadian Independent

Suggest a correction

Подобни статии