Регламент на Европейската комисия прилага глобалната фармацевтично-военна „черна кутия“
|

Регламент на Европейската комисия прилага глобалната фармацевтично-военна „черна кутия“

Статията включва и кратък отговор на неотдавнашната публикация на Робърт Барнс. В интервю с Мария Зий предоставих информация, че изследователи по правните въпроси в Европа наскоро установиха някои от механизмите, чрез които действа глобалната програма за биотероризъм/медицинско военно положение за извършване на наблюдение, залавяне, контрол и убийство на хора в европейските държави. Някои от механизмите…