Ограниченията на Изкуствения Интелект
|

Ограниченията на Изкуствения Интелект

Тази статия е написана с помощта на ИИ Тази статия е посветена на изкуствения интелект, една от най-актуалните технологични теми в момента, както и на специфичен вид Изкуствен Интелект (ИИ), наречен Large Language Models (LLMs) (Големи езикови модели – ГЕМ), който се използва за създаване на чатботове като ChatGPT. След като се опитах да разбера…