Италия е подложена на натиск за повишаване на границите за излагане на радиация

Италия е подложена на натиск за повишаване на границите за излагане на радиация

Въпреки силния натиск от страна на индустрията за мобилни телефони за повишаване на граничните стойности, Италия запазва по-ниски гранични стойности от препоръчаните от Комисията на ЕС и индустрията за мобилни телефони. Срещу предложените промени има силна опозиция от страна на учени и екологични организации в цялата страна. Разгръщането на 5G ще доведе до такова увеличение…

Искат вашия ГЕНОМ. Европа е първа в своя проект „1 милион генома“, който стартира през 2018 г. Ето защо СЗО изисква всяка държава да изгради лаборатория за секвениране на геномични данни
| |

Искат вашия ГЕНОМ. Европа е първа в своя проект „1 милион генома“, който стартира през 2018 г. Ето защо СЗО изисква всяка държава да изгради лаборатория за секвениране на геномични данни

Те искат един „Прекрасен нов свят“ и го искат СЕГА. Бебета от епруветка, някой? https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/1-million-genomes Какво се опитват да постигнат подписалите се? ЕС като глобален фактор в областта на геномиката Живеем в епоха, в която геномиката придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Сътрудничеството на Европейския съюз в областта на геномиката и научните изследвания трябва…

Регламент на Европейската комисия прилага глобалната фармацевтично-военна „черна кутия“
|

Регламент на Европейската комисия прилага глобалната фармацевтично-военна „черна кутия“

Статията включва и кратък отговор на неотдавнашната публикация на Робърт Барнс. В интервю с Мария Зий предоставих информация, че изследователи по правните въпроси в Европа наскоро установиха някои от механизмите, чрез които действа глобалната програма за биотероризъм/медицинско военно положение за извършване на наблюдение, залавяне, контрол и убийство на хора в европейските държави. Някои от механизмите…