Инициативата на СЗО ще „насърчи желаното поведение“ чрез наблюдение на социалните медии
| |

Инициативата на СЗО ще „насърчи желаното поведение“ чрез наблюдение на социалните медии

Нова инициатива на Световната здравна организация призовава държавите членки да се борят с това, което агенцията нарича „инфодемия“ – свръхнасищане с информация, „точна или не“, което затруднява хората да „възприемат поведение, което ще защити тяхното здраве и здравето на техните семейства и общности“. Световната здравна организация (СЗО) предлага набор от препоръки за „наблюдателни системи за…