Корупция – извънредна ситуация с пандемичен характер от международно значение
| | |

Корупция – извънредна ситуация с пандемичен характер от международно значение

Една общност е толкова по-силна и по-устойчива, колкото повече нейни членове могат да видят и разберат какво се решава. Трябва да има прозрачност – и тя трябва да се използва. Днес корупцията често е институционализирана и по този начин легализирана и трудно може да бъде изправена пред съда. Тук суверенът, самият народ, е призван отново…