|

5G може да намали здравината на костите

Ново проучване показва, че излагането на 3,5 GHz, използвани в 5G, намалява здравината и гъвкавостта на костите при експерименти с животни, въпреки че излагането е било много под границите на ICNIRP, за които се твърди, че предпазват от всички рискове за здравето. Освен това в тъканите на скелетните мускули се наблюдава повишен оксидативен стрес.

3.5 GHz е честота, която днес се използва в голяма степен за 5G в градовете и населените места. Въпреки че 5G е разгърната и пусната в действие от 2020 г., все още има само няколко проучвания за ефектите от излагането на 5G, по-специално за сложната комбинация от различни честоти, модулации и бързи импулси, на които хората са изложени в реалния живот чрез разгръщането на 5G.

Новото проучване е проведено в Медицинския факултет на университета „Van Yüzüncü Yıl“, Турция. То е едно от малкото проучвания до момента, които разглеждат ефектите от излагането на 5G честота 3,5 GHz. Изследователите излагат експериментални животни (плъхове) в продължение на 2 часа всеки ден в продължение на 30 дни на ниво на излъчване от 1,6 W/m2, което означава, че излъчването е значително под границите на ICNIRP от 10 W/m2 средно за 6 минути. За да се изследват ефектите върху диабета, едната група от изложените и неизложените групи се състои от плъхове с диабет.

Фокусът на изследователите е бил насочен към изследване на ефектите на 3,5 GHz върху скелетната мускулна тъкан и върху костите. Костите се състоят основно от два композитни материала, състоящи се от минерали и колаген. Механичните свойства на тези материали се различават помежду си: минералите придават здравина на костта, докато колагенът осигурява устойчивост на костта на механични сили, трайност и известна гъвкавост.

Предишни изследвания показаха, че подобна радиация има неблагоприятно въздействие върху различни тъкани и че костната тъкан е чувствителна към радиацията. Например изследователите са отбелязали намаляване на нивата на минералите в костите след излагане на 1,8 GHz.

Намалена здравина на костите

Излагането на 3,5 GHz в продължение на два часа дневно в продължение на 30 дни с мощност 1,6 W/m2 е довело до намаляване на гъвкавостта и здравината на костите при здрави плъхове. Граничните стойности на ICNIRP, прилагани от повечето правителства и препоръчвани от СЗО, са много по-високи – 10 W/m2 средно за 6 минути.

Получените резултати показват също така намаляване на минерализацията на костите и на здравината на костната тъкан.

Освен това изследователите наблюдават доказателства, че излагането на радиация е причинило оксидативен стрес в скелетните мускули и тези отрицателни ефекти са били по-силни при диабетно болните животни.

Заключението на изследователите

Изследователите заключават, че проучването е показало, че излагането на 3,5 GHz може да има отрицателно въздействие върху костната биомеханика. Диабетните плъхове може да са по-податливи на опасните ефекти, като са наблюдавани значителни промени в параметрите на оксидативния стрес. Тези наблюдения показват, че излагането на 3,5 GHz може потенциално да застраши качеството и структурната цялост на костите и да повлияе на параметрите на оксидативния стрес в мускулите на плъхове. Необходими са допълнителни изследвания, за да се проучат потенциалните ефекти върху човешкото здраве, особено за хора с вече съществуващи медицински състояния.

Предишно проучване за 5G

През октомври 2022 г. същата изследователска група публикува резултатите от подобно проучване върху животни със същото излагане на 3,5 GHz, което е било модулирано по GSM: 2 часа на ден, 5 дни в седмицата в продължение на 30 дни. Излагането е довело до повишена честота на увредени нервни клетки, което според изследователите може да доведе до деменция в дългосрочен план. То също така е повлияло на различни хормони, които имат защитен ефект върху нервната система.

Първите три тематични проучвания на въздействието на 5G върху здравето са публикувани в периода януари – април 2023 г. и са проведени от Мона Нилсон от Шведската фондация за радиационна защита в сътрудничество с изследователя д-р Ленарт Хардел от Шведската изследователска фондация „Околна среда и рак“. Трите проучвания на случаи показват, че инсталирането на базови станции 5G предизвиква симптоми на микровълновия синдром и в няколко случая симптомите са толкова тежки, че продължаването на престоя в дома става невъзможно за изследваните лица. Проучванията също така показват, че инсталирането на базови станции 5G в близост до домовете на хората води до изключително високи нива на радиация, значително над нивата, за които преди това е доказано, че причиняват подобни симптоми след излагане на предишни поколения мобилни телефони (2G, 3G).

Доколкото ни е известно, няма проучвания, които да показват, че 5G не причинява вредни въздействия върху здравето. 5G е разгърната и насилствено облъчва хората в собствените им домове без никакви предварителни изследвания на въздействието върху здравето на хората и животните. 430 учени и лекари, подписали апела за 5G, с право изтъкват, че няма никакви изследвания за въздействието на 5G и затова призовават за мораториум върху 5G, тъй като първо трябва да се гарантира, че 5G не вреди на човешкото здраве и околната среда.

Източник: Bektas et al. 2023: 3,5 GHz радиочестотно излъчване може да повлияе на биомеханиката на костите и мускулите на диабетици. Пълен текст

Първоначално публикувано на Radiation Protection

Suggest a correction

Подобни статии