| | | |

Az Európai Gyógyszerügynökség elhibázta a koronavírus vakcinák

Az EU biztonsági jelentése alapján a Pfizer-Biontech mRNS vakcinájával kapcsolatban sötét adatokat tárt fel

Elérkezettnek látszott az idő, hogy az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Bizottság, valamint azok cinkosait (WHO, FDA, CDC), akik kötelességszegés miatt felelősségre vonhatóak, mivel figyelmen kívül hagyták a biztonságot és kiálltak azon nyilvánvalóan hibás állítás mellett, hogy a Pfizer-Biontech COVID-19 vakcinája a „portfóliója alapján ajánlható”. Ez a hosszabb terjedelmű jelentés 2021 augusztusában került nyilvánosságra, illetve azt bizonyítja, hogy a a politikai pártok részt vettek a COVID vakcinák legalizálásában és elfogadásában, hogy aztán eladják azokat a borzalmas következményekkel nem törődve. Nem csupán azon kötelességük kapcsán buktak meg, hogy elfogadtassák az mRNS vakcinákat, de folyamatosan figyelmen kívűl hagyják azt a tényt, hogy nem biztonságos, illetve valós károkat okoz az emberi szervezetben.

A folytatólagos visszautasítás a részükről, mely alapján a törvényes mandátumukhoz fűződő viszony is megkérdőjelezhető, arra sarkallja a közvéleményt, hogy nyomozást indítsanak ellenük polgári és büntetőjogi vonalon, melynek kapcsán az összes érintett felelősségre vonható és elszámoltatható.

Orsolya Gyorffy, CHD Europe

Photo by Christian Lue on Unsplash

EU biztonsági jelentés azaz a Pfizer-Biontech mRNS oltásokkal kapcsolatos tényfeltárások

A legelső 286 oldalas EU Időszaki Biztonsági Jelentés (PSUR #1), mely egy hat hónapos szakaszt fed le 2020 december 19 és 2021 június 18 közt, vészjósló jelekkel teli kijelentést tett közzé a Pfizer-Biontech oltásokkal kapcsolatban. Mindezt a Szabd Információs Törvény nyomdokán egy névtelen szerző által sikerült közzétenni egy osztrák tudományos és politikai blogon (tkp.at) keresztül.
Az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség nyomán a biztonsági jelentések eredendően azt próbálják bizonyítani, hogy a kozkázati-előny egyensúly egy adott orvositerméknél mennyire érvényesül a jóváhagyása után. Magának a biztonsági jelentésnek lényege, hogy átfogó és kritikai elemzést mutasson a kockázati-előny egyensúllyal kapcsolatban, mármint ami a terméket illeti, valamint számításba veszi az új, vagy újonnan felbukkanó biztonsági információkat abban a halmazban, melyben a kockázatok és előnyök szerepelnek.

A Reklám Engedélyeztető Társaság (MAH) ebben az esetben a Biontech SE, akit megkértek, hogy erősítse meg a biztonsági jelentések tartalmát az Európai Gyógyszerügynökség felé egy alkalmazási díj keretén belül. Ezek után a Gyógyszerügynökség értékeli a bejövő információkat és egy jelentés formájában meghatározza, hogy előfordulhatnak-e kockázatok, illetve a kockázati-előny egyensúly változhat-e. Szélesebb körben is körüljárnám azokat a terjedelmes Pfizer-Biontech vakcinákkal kapcsolatos dokumentumokat, mivel ez a jelentés az egyik legelgondolkodtatóbb, nem csupán az elkeserítő adatok miatt, hanem az a következtetés is, hogy a kockázat-előny profilja a BNT162b2 vakcinának továbbra is a legelfogadottabb.

Az elkeserítő adatok

A következő lista egy szemle az ismert esetekről (reklámozás utáni és klinikai adatok) a hat hónapos jelentési időszakból:

Az alábbi táblázat, mely az említett dokumentumból származik, megmutatja az esetszámokat nem, kor és ország szerint lebontva, illetve ismerteti a társbetegségek jelenlétét.

Mi az ami fontos, hasonlóságokat és kapcsolódásokat vélhetünk benne felfedezni: nemekre-specializált oltás biztonsági kockázata nőkre, az érintett egyének átlagosan 3-4 kedvezőtlen hatástól szenvednek, magas számban vannak jelentések, melyek ismeretlen, és/vagy megoldatlan következményekről számolnak be. Nagy számban kerültek elő esetek a nemekkel kapcsolatosan ismeretlen és nem szokványos csoportosításban olyan megoldott és megoldás alatt álló esetek, miközben a Pfizer dokumentumait elemeztem a következő címmel: Halmozati elemzés az engedélyeztetés utáni kedvezőtlen hatásokkal kapcsolatos jelentésekről PF-07302048 (BNT162B2) 2021 Február 28.

Hiába a szembetűnő különbség, a számok közti kiugró eltérés és a feljegyzett megbetegedések, melyek az EU feljegyzésében szerepelnek hétszer nagyobb számadatot mutatnak, mint a Pfizer által benyújtott jelentés, mely csupán az intervallum felét fedi le.

A dokumentumban az szerepel, hogy az adatgyűjtés intervalluma alatt 635.763.682 dózisra számítottak, melyet világszerte kiosztottak: „Lehetetlen meghatározni azoknak az embereknek a számát akik felvették a BNT162b2 oltást a felülvizsgálat alatt. Mindezért a felmérés közben, vagy utána megtörtént esetek nem jósolhatóak meg pontosan.
Mindenesetre fontos faktor az értékelés során, az alulértékelt esetek száma. A Harvard Egyetem tanulmánya szerint 1-13% kimondottan hátrányos eset került jelentésre. A továbbiakban egy szisztematikus jelentés (Hazell), mely egy valósabb bizonyítékot ad a különböző és kiszélesedett alulértékelt jelentésektől a spontán jelentésekig, mely a komolyabb és szigorúbb eseteket foglalja magába. Mindebből megállapítható, hogy az esetszámok magasak a jelentésekben, azonban a valóságban még ettől is magasabb esetszámokban kell gondolkodni.

A fiatalabb korosztályok, ahol nem volt tapasztalható társbetegség

Ismert tény, hogy az emberek nagy része teljes mértékben védetté vált a COVID-19 vírus általi megfertőződés után, részben a társbetegségeket nem tapasztalók, nem az idősek közül kerülnek ki. Mindenesetre a PSUR jelentés által az szűrődik le, hogy a Pfizer-Biontech vakcina beadása után az esetszámok a következő módon alakultak: 23%-a az eseteknek olyan személyeket ölel fel, akik a vakcina felvétele után különböző mellékhatásokról számolnak be, 21% esetében pedig a kimenetel nem ismert. A legmagasabb számban a 31-50 éves korosztály érintett, nem pedig az idősebbek. Az engedélyeztetés utáni vizsgálatok, ebben az esetben halálos esetek, jelenlét/hiány lebontásában a társbetegségekre minden életszakaszra vonatkoztatva, 64 év felett is, ugyanakkor több halálos kimenetel fordult elő egyes eseteknél egyéb társbetegségek nélkül. A 17 évesek és azalattiak esetében 22 egyén vesztette életét egyéb társbetegségek nélkül, ezzel szemben csupán egy esetben alakult ki társbetegség. Csupán a 65+ csoportban látunk főleg olyan számokat, ahol az elhalálozás társbetegségekkel együtt járt.

Leginkább azért szokatlan, mert a PSUR jelentés nyilvánvaló biztonsági jelzése nem befolyásolja a fiatalabb csoportok mutatóit, de összefoglalja a következőket: „tulajdonképpen az estek aránya, melyek halálos kimenetelűek valamennyivel magasabbak, amikor említésre kerültek a társbetegségek.”

Maddie de Garay esete

Amikor a klinikai feljegyzett esetekkel kapcsolatos jelentéseket vizsgáljuk a 12-15 éves csoportok esetében hatalmas tévedést figyelhetünk meg, melyet úgy is értelmezhetünk, hogy Maddie de Garay esetét is felfedhetjük vele. 2022 elején interjút készítettem Maddie de Garay édesanyjával Stephanieval. Maddie 12 éves volt akkor, amikor részt vett a Pfizer/Biontech „próbaoltásain”, mely a 12-15 éveseknek szólt. Nem sokkal a második dózis beadása után életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol mozgásképtelenül és mesterséges táplálásra szorulva. Maddie édesanyja elmondta, hogy az ügyben a Pfizer/Biontech vizsgáló-oknyomozó, Dr. Robert Frenck „alhasi fájdalomként” rögzítette a gyermek traumáit, még annak ellenére is, hogy ő és a Cincinnati kórház összes orvosa tudott minden tünetről.
Megjegyzem az „alhasi fájdalom” az egyik leggyakrabban előforduló megjegyzés az egyes esetek kapcsán, illetve a következőkre hivatkoznak még a 12-15 éves korosztály kapcsán:

depresszió; öngyilkos gondolatok; vakbélgyulladás; alhasi fájdalom; végbél-tályog; székrekedés; neurológiai problémák; combcsont-törés; emésztőrendszeri problémák. Egyik eset sem köthető a BNT162b2 oltáshoz, vagy egyéb terápiás kezeléshez.

A PSUR jelentést Barbara de Bernardi, a Pfizer európai gyógyszervizsgálati szakértője hagyta jóvá, 2021 június 18-án, két hónappal a jelentés lezárása után. Szokatlan, ahogy az Európai Gyógyszerügynökség a Pfizer/Biontech vakcináit a 12-15 éves korosztálynak ajánlja, illetve egy hónap leforgása alatt hagyták jóvá, ahogy az EU első PSUR jelentése elkészült május 28-án, illetve a Gyógyszerügynökség pár nappal később elfogadta az egészet a népességcsökkentés értelmében. Miért nem vártak ezzel a fontos gyógyszervizsgálati dokumentum elfogadásával addig, amég a kockázati-előny vizsgálat eredményeit véglegesítették volna? Miért tették meg ezt a lépést?

A rossz sorozatszámok

A fenti táblázat remekül bemutatja, melyek azok a leginkább jelentett vakcina-sorozatszámok, melyek az egyes esetek során előkerültek. A leginkább kiemelt sorozatszám az EL1484, melyet 16077 alkalommal jelentettek. Még a PSUR jelentés is azon az állításon van, hogy „nincs bizonyítható minőségből eredő probléma a sorozatszámokhoz köthető vakcinákkal kapcsolatosan, legalábbis a vizsgálataink ezt nem támasztották alá… továbbá különösebb jelek, melyek biztonsági problémákra utalnának a sorozatszámokkal kapcsolatosan, illetve az sem bizonyított, hogy egyéb jelenségeket tapasztalnánk a viszgálatok és a minőség-ellenőrzés kapcsán.”

A jelentés kitér, még a kifejezés „nincs bizonyítható…”, arra enged következtetni, hogy esetleges hibák előfordulnak minőségileg, ezek pedig eltérőek különböző sorozatszámok esetén. Valójában kijelenthetjük, hogy ez a megállapítás egy tény. Rengeteg e-mail tartalom kiszivárgott a Gyógyszerügynökség levelezéseiből, illetve a Pfizer-BioNTech-hez köthető dokumentumok, melyek napvilágra kerültek, melyek révén a szakértők is azt a következtetést vonták le, hogy más-más sorozatszámú vakcinák közt pontosan akkor, amikor a „sürgősségi engedélyeztetést” megkapta a vakcina. Kiemelkedően magas mennyiség került forgalomba, melyben az mRNS nem ép (megcsonkított), összehasonlítva azokkal, melyeket a klinikai kísérletek során alkalmaztak. Ezeket a csonkított variánsokat tartalmazó oltásokat úgy illették, hogy „gyártásból eredő szennyeződéseket” tartalmaznak. Amikor az adatbázisban kutakodunk a megadott weboldalon (HowBadIsMyBatch.com) egy kiválasztott sorozatszám alapján (EL1484), az alábbi információkat kapjuk:

Néhány jelentés mértéke és halálozási aránya ezen sorozatsám kapcsán elég rémisztő, azonban az EU adatai nem tüntetnek fel semmi olyan tényezőt, mely kirívó lehetne egy jelentés kapcsán.

Menstruációs rendellenességek

Ami igazán érdekes a jelentésben a következő állítás: a legutolsó értékelő jelentésben (5-dik havi biztonsági jelentés összefoglalója; 2021. április 1 – 29) azderül ki, hogy az esetek egy hányadában a menstruációs zavarok is felléptek, kiemelkedik például a menorreghia (elhúzódó vérzés). Ez a probléma úgy tűnik további nyomozást igényel a következő PSUR jelentésben, ami leginkább a fiatalabb nőket érinti.
Ezután bátran kijelenthetjük „az MAH-t [BioNTech] külön kérték, hogy a PSUR jelentésben tüntessen fel a forgalomba hozatalt követően egy értékelést, mely a menstruációs rendellenességekkel foglalkozik, illetve kitér egy külön-külön kitér azokra az esetekre, melyek a menopauza utáni eseteket, illetve a menstruációs rendellenességeket vizsgálja”. Ugyanakkor szükséges a veszteségek összesítésének kibocsátása, különösképpen a súlyosabb eseteké.

Ez az információ állítólag a 6B.6 függelékben jelen van „menstruációs zavarokról” címmel.

Ettől függetlenül a FOIA kiadásásban megjelent PSUR jelentés nem tartalmazott egyéb fontosabb függelék elemeket. Amit a PSUR nyomozás következményeként le lehet vonni a mentruációs rendellenességek kapcsán eléggé elutasító, néhány nézőppontból pedig támadó: „Ezek a tünetek többé kevésbé összefüggnek a pandémia alatt felgyülemlett stresszel és szorongással, elhízással, hosszabb munkaórákkal és étkezési szokások változásával.”
Egy, a Brit Orvosi Sajtóban megjelent cikk nem sokkal a PSUR jelentés elfogadása után azt állította: A menstruációs ciklus megváltozása és a nem várt vérzés nem került listára, de az elsőszámú klinikai dolgozók és akik az egészségügyben dolgozik, nagy számban találkoztak olyan emberekkel, akik átélték ezeket az eseményeket röviddel az oltás után. Több, mint 30000 jelentés ezzel a témával kapcsolatban, melyet az MHRA sárga-kártya felügyeleti rendszer számára készült kedvezőtlen drog hatásokra vonatkozóan 2021. szeptember 2-ig, mialatt a COVID-19 vakcinákat éppenséggel ajánlották.

A továbbiakban 2022 júliusában egy szakmai áttekintés jelent meg online egy tudományos szaklapban (Vacunas) Menstruációs zavarok a COVID-19 vakcinák után: egy szakmai áttekintés.
78138 beoltott nő vett részt abban a jelentésben, mely 14 tanulmányból áll. Azt állította, hogy jelentős számú nő (52.05%) tapasztalt menstruációs zavarokat az oltás után.

A terhességgel kapcsolatos esetek

Az egyik leginkább figyelemreméltó adat ezzel a témával kapcsolatban. 2021 tavaszától kezdve az egészségügyi hatóságok, főleg a fejlettebb társadalmakban, a szoptató és terhes nőket bíztatták, hogy vegyék fel az említett mRNS vakcinákat. Ezek a megdöbbentő adatok, melyeket a PSUR jelentés rögzített 2021 nyarán, a különböző szerveket arra kellett volna ösztökélnie, hogy leállítsák az oltásokat, de nem így történt.

16.3.5.3. Használat a terhes és szoptató nők körében140

Az engedélyeztető okirat kapcsán, melynek részét képezi a Tozinameran -COVID-19 mRNS oltás (nukleozid módosított) – COMIRNATY® sürgősségi használata, a WHO ajánlotta az MAH számára, hogy klinikai tanulmányok megfigyelései alapján hozza nyilvánosságra a terhességgel kapcsolatos eseteket.

A fent említett szöveg a WHO ajánlatából lett kiemelve, melynek révén az MAH (BioNTech) megfigyelte a klinikai próbaoltások során bekövetkező eseményeket. Ennek eredményét a 39. táblázat szemlélteti. Ebből kiemel 26 esetet a 149 eset közül, melyet a felmérés időtartama alatt jegyeztek fel. Ebből a 26 esetből 15 eredményezett spontán vetélést, 5 pedig veleszületett rendellenességet. Válaszként erre a figyelemfelkeltő adathalmazra a jelentés csupán ennyit reagált: „kevés volt az ismeretünk az édesanyák szülészeti kórlapjáról, ez pedig kizárta az veszteségek valódi, értékelhető vizsgálatát.”

Halálesetek

Amikor a halálesetek elemzését megfigyeljük, az alábbi lista nagyon jól szemlélteti milyen betegségeket hoztak fel a különböző kimenetelű esetek kapcsán.

A leggyakrabban jelentett halálesetek (>100 előfordulás): halál (1236); COVID-19 (461); szívroham (321); hirtelen halál (309); légszomj (263); lázroham (227); keringési elégtelenség-szívroham (190); tüdőgyulladás (180); általános fizikai erőnlét megromlása (171); gyógyszer-érzéketlenség (170); tüdőembólia (166); légúti-keringési roham (163); agyi vérellátás hiánya (151); rossz közérzet (138); agyvérzés (133); hányás (123); légzési elégtelenség (119); COVID-19 általi tüdőgyulladás (111).

A jelentés időtartama alatt, a COVID-19 jelenség állt a halálozások listáján az első helyen (kivéve a „halált” magát), az a betegség, melynek kapcsán a vakcinázási reklám úgy lett eladva, hogy megvéd a megbetegedéstől. Emellett jegyezzük meg a „hirtelen halál” ugyanúgy az egyik leginkább használt fogalom volt az esetek kapcsán. A legtöbb riportban, melyen a fősodratú hírforrások leadtak (COVID-19 oltások kiterjesztése után), sokszor olyan történetekről számoltak be, melyben fiatal, életerős emberek haltak meg hirtelenül, ez pedig elég aggasztó adat.
Érdekes módon a boncolási jelentések 5042 esetből 189 esetben igazoltak, ami a vakcina engedélyeztetését követő időszakban készültek. Ezeket az eredményeket az alábbi jegyzőkönyv-részlet mutatja:

A boncolási jegyzőkönyvek 189 esetben bizonyították és a legtöbb esetben a következőket ismertették (>5 előfordulás): tüdőgyulladás (24); tüdő ödémás elváltozása (19); érelmeszesedés (18); szívinfarktus (16); koszorúerek elmeszesedése (14); szívizom megnagyobbodása (13) akut szívinfarktus (12); tüdőgyulladás (11); keringési eredetű vesemegkeményedés (9) agyvérzés; koszorúér szűkülete; mélyvénás trombózis (8); aorta szűkülete, agyi ödéma, keringési zavarok, halál, szív csökkent vérellátása (7), keringés összeomlása és cisztás elváltozás a vesén (6)

A tüdőembólia leginkább a vénákban kialakuló véröögök miatt alakult ki, leggyakrabban a lábakból indult ki, különválva és a vérárammal haladva eljutott a tüdőig, ahol elzárta az artériákat… legtöbbször ezeket a jelentéseket találhatjuk a megjelentetett boncolási jegyzőkönyvekben. 2021 júliusában az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerkamara egy érdekes cikket jelentetett meg a Pfizer-BioNTech oltással kapcsolatban négy különböző eseménnyel kapcsolatosan, mely érdekes számunkra, bár különösebb bizonyíték nem támasztja alá. Többek között a tüdőembólia , illetve a szívinfarktus, alacsony vérlemezkeszám, kiterjedt véralvadás problémák szerepeltek benne.

A PSUR jelentés a továbbiakban az alábbi következtetéseket vonta le a halálozásokkal kapcsolatban: „újabb biztonsági jelzések nem kerültek nyilvánosságra, legalábbis, ami az említett eseteket illeti…a biztonsági felügyeletet továbbra is folytatjuk.”

Az alacsony vérlemezkeszámmal kapcsolatban a következőket foglalta össze a jelentés:

„A vérlemezkeszám csökkenés problémáját lezártuk és kockázatmentesnek ítéltük meg. Az arcon előforduló hirtelen erős fájdalmakat, valamint a hirtelen fellépő jelentős vérnyomásnövekedést, agyvérzést nem igazolt jelekként értékeltük.”

Teljesen megdöbbentő, hogy az Európai Unió első gyógyszervizsgálati jelentése, melyet a Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcinával kapcsolatosan, mely sok meghökkentő adatot tartalmaz, illetve az Európai Orvosi Kamarán is keresztüljutott különösebb probléma nélkül, ehelyett csupán azt a következtetést vonták le, hogy „az előny-kockázat jellemzése a BNT162b2 vakcinának elfogadható”. Abban az időben nem voltak az EU Orvosi Kamarájának a kezében hosszútávú biztonsági adatok, viszont az adatok, amikkel dolgoztak (2021 nyara óta ismertek), meg kellett volna kongatniuk a vészharangot, de nem így történt. Ehelyett ezt a kísérleti anyagot ajánlották a fiatalabb korosztálynak, illetve csecsemőknek 6 hónapos korig. Összefoglalva azokat a biztonsági jelzéseket, melyeket világszerte a vakcina-engedélyeztetés után készült megfigyelési programokhoz kapcsolhatóak a következők: a legfigyelemfelkeltőbb Pfizer-BioNTech klinikai próbaoltások kapcsán kikerült adatok, a Gyógyszerészeti Ügynökség kiszivárgott jelentései és belső elektronikus levelezései, vagy a PSUR #1 meghökkentő jelentései. Mindez katalizátorként szolgál annak érdekében, hogy a továbbiakban egyéb fontos gyógyszervizsgálati jelentés szülessen. Az orvosok és gyógyászati szakértők Európa-szerte kérik a további jelentéseket, melyek tisztességes eljárás nyomán készülnek, illetve további elemzések kiterjesztésére van szükség, ahogy hozzáférünk.

Suggest a correction

Similar Posts